Animasiya Filmləri
Play Video
Ayı və Siçan (1970)
Rejissor: Nazim Məmmədov
Play Video
Fitnə (1970)
Rejissor: Ağanağı Axundov
Play Video
Tülkü həccə gedir (1971)
Rejissor: Nazim Məmmədov
Play Video
Qozbeli Qebir Duzeldermi (1972)
Rejissor: Nazim Məmmədov
Play Video
Pıspısa xanım və Siçan bəy (1974)
Rejissor: Ağanağı Axundov
Play Video
Cırtdanın yeni sərgüzəşti (1973)
Rejissor: Nazim Məmmədov
Play Video
Shahzade qara qizil (1974)
Rejissor: Nazim Məmmədov
Play Video
Pıspısa xanım və Siçan bəy (1974)
Rejissor: Ağanağı Axundov
Play Video
Dınqıl, sazım, dınqıl (1976)
Rejissorlar: Mesud Panahi ve Hafiz Ekberov