AZƏRBAYCAN ANİMASİYA FİLMLƏRİ

AYI VƏ SİÇAN (1970)

REJİSSOR: NAZİM MƏMMƏDOV

FİTNƏ (1970)

REJİSSOR: AĞANAĞI AXUNDOV

TÜLKÜ HƏCCƏ GEDİR (1971)

REJİSSOR: NAZİM MƏMMƏDOV

CIRTDANIN YENİ SƏRGÜZƏŞTLƏRİ (1973)

REJİSSOR: NAZİM MƏMMƏDOV

ŞAHZADƏ QARA QIZIL (1974)

REJİSSOR: NAZİM MƏMMƏDOV

PISPISA XANIM VƏ SİÇAN BƏY (1974)

REJİSSOR: AĞANAĞI AXUNDOV

DINQIL SAZIM, DINQIL (1976)

REJİSSORLAR: MƏSUD PƏNAHİ VƏ HAFİZ ƏKBƏROV